آقای ماشااله ترابی

آقای ماشااله ترابی (1262-1353) یکی از اولین تاجرانی بود که با سفر به هندوستان قطعاتی که برای ساخت ساعت لازم بود را به ایران وارد کرد و در کارگاه ساعت سازی خود با دست و ابزاری مانند سوهان ، گیره های مخصوص، ساعت های چوبی زیبایی ساخت . پسرش آقای اسداله ترابی (1294-1377) مهارت پدر را نزد وی آموخت و حرفه خود قرار داد .

موزه ساعت کرمان با همت سیروس ترابی فرزند اسداله و همکاری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با هدف شناساندن تاریخچه ساعت و ساعت سازی در شهر کرمان اسفند 1392 تاسیس شد.

همکاران ما در موزه ساعت


آقای سیروس ترابی

مدیریت موزه


آقای رضا ترابی

مدیریت اجرائی


آقای امیرحسین ترابی

مدیریت فنی

مایل به برگزاری تور موزه هستید؟

همین امروز تماس بگیرید!